За Нас

Нашето училище

Възникнало от необходимостта децата на българите в Париж да учат български език, нашето училище бързо определи за своя мисия да бъде олтар на българския дух и пазител на българските културни традиции. Да слушат децата ни българска реч, да четат и пишат на родния език, да се докосват до словото на българските писатели и до богатството на българския фолклор - това е притегателната сила на нашето начинание.

Училището ни е пряк наследник на създаденото през 2001 г. от актрисата Ана Танчева "Малко неделно училище", привлякло малчугани от 3 до 7 години и организирало многобройни срещи с артисти, актьори, писатели, ателиета и спектакли отворили на  децата прозорец кьм богатството на българския дух.

На вече създадената основа, през 2006 година се създава Асоциация "Българско училище в Париж", като в учебната програма се въвеждат и часове по български език, преподавани от специалист по начална педадогика.

Училището расте и се развива заедно със своите ученици, все по-многобройни. През 2008 година за патрон на училището е избран великият българин Васил Иванов Кунчев - Левски.

Ние работим по програма, одобрена по ПМС № 334 от 08.12.2011 Г. за Българските Неделни Училища в чужбина.

Годишна такса: 250 EUR за едно дете, 400 EUR за две деца

Днес в Българско училище в Париж “Васил Левски” се обучават деца, разпределени в 4 учебни нива. Под ръководството на своите учители - един начален педагог и един хореограф, те изучават български език и литература. В ателието “Български традиции и обичаи” опознават българските си корени, запознават се с фолклора, традициите и обичаите на България и заедно отбелязваме по - големите български празници и събития.

През учебната 2009-2010 година за първи път се работи по проект към Националната програма “Български език и култура зад граница” на Министерство на образованието, младежта и науката.

Като педагогични цели, нашето училище си е поставило :

- повишаване на уменията на децата да разбират, да се изразяват, да четат и пишат на български език;

- подобряване и поддържане на мотивацията за изучаване на  български език и литература, история и география на България, както и на българските традиции и обичаи;

- съхраняване на българската културна идентичност и възпитание в родолюбие и стремеж към опознаване на българските корени;

Към бъдещето на училището, всички в Асоциация „Българско училище в Париж”, създала и ръководеща Българско Училище „Васил Левски” в Париж, гледаме с много надежда и вяра в доброто. Защото там са нашите деца и ние искаме да ги видим пораснали, уверени, знаещи и можещи освен всичко друго и да общуват на майчиния си език; да мислят и разказват за България като за своя родина, макар и не единствена; да се гордеят, че във вените им тече българска кръв и да бъдат достойни „посланици” на страната ни навсякъде по света.

Амбицията на неговите създатели е да го превърнат в едно малко късче от България, където българският език, култура и история оживяват, за да ни напомнят за корените ни и идеалите на нашите предшественици.