С почит към паметта на Васил Левски - 19 февруари 2024

Безсмъртен, вечен и велик,
за българите - личност свята,
поклон пред светлия ти лик,
Апостоле на свободата!
Вълнуваш детските души.
Разпалваш огън в сърцата.
Апостоле безсмъртен си!
Поклон пред паметта ти свята!
Децата ни ще помнят
паметната дата,
безсмъртния ти подвиг,
Апостоле на свободата!