Учебна програма

  • Занимания всяка неделя (извън ваканциите) от 10 до 12 часа.
  • Ателиета „Български традиции и обичаи“. Празнуване на традиционните български празници.
  • Дистанционно обучение.
  • Български език като втори за деца, които не говорят български език.
  • Работим по програма, одобрена по ПМС № 334 от 08.12.2011 Г. за Българските Неделни Училища в чужбина.
  • Дипломи признати в България от Министерство на Образованието.