Благодарствено писмо

Уважаеми приятели от българското училище „Св. Св. Кирил

и Методий“ във Виена,

Изразяваме искрената  си благодарност към Вас за поканата да участваме в конференцията на тема : „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина“. За нас ще бъде истинско удоволствие и ценност да споделим умения, знания, добри практики, както и да се опознаем, за да очертаем бъдещи съвместни образователно-творчески инициативи.

Нашите училища имат мисията да съхраняват жаравата на българските традиции и културни ценности в европейската общност. Пожелаваме Ви възрожденският пламък на духовността да гори в сърцата Ви на българи, за да посявате у младите хора любов към българския език,българската история,българските творчески достижения.

Нека заедно ръка за ръка,да работим за съхраняването на онези високи идеали, които нашите деди са отстоявали с цената на труд, усилия, жертвеност и които прекосяват пространството и времето, за да изпълват живота на потомците със светлина и смисъл.

На добър час, приятели, вдъхновители на Красота и Добро, на Дух и вяра в продължаването на родолюбивите традиции за съхраняване на българския език, на българската култура и идентичност.

 

С уважение:

Асоциация  Българско училище „Васил Левски“- Париж